Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

. Ja, men ikke mine Ord igien; gid Fanden have med de Folk at bestille, som kand sætte Konger og Førster, ja Bormester og Raad selv af.