Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

. Taler min Mand ogsaa med?