Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

. Ikke meget, han sidder kun og grunder, og tar Snus-Tobak, medens de andre taler, og, naar de har udtalet, deciderer han.