Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

. Kiendte han dig ikke da?