Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Lapperie! Det er kun at lee af saadane Karle; hvad kand en Kandestøber, en Maler, eller Børstenbinder vide af Stats-Sager? Raadet vil heller divertere sig end blive bange derover.