Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Jeg vil see til, om jeg kand overrumple dem. Lad os gaae ind saa længe.