Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HERMAN

Henrich, lav nu alting færdig, Krus og Piber paa Bordet. Ret nu har vi dem.

Henrich giør alting færdig. En kommer ind efter en anden. De sætter sig ned ved Bordet, og Herman von Bremen ved Bordenden.