Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

Af dette Eventyr vi, kiære Børn, maa lære -