Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JACOB.

Jacob Skoemager skienker ikke paa Borg; jeg veed du har jo sagte en Skilling eller to at betale med.