Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JACOB

Flye hid din Skilling da.