Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE.

Jeg veed det nok, men Skam faae den der først fandt paa den Sædvane. Din Skaal, Jacob.