Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Gud bevare vore Venner, og Skam faae alle vore U-venner. Det giorde got i Maven. Ach! Ach!