Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Du kand jo sagt borge mig, mens jeg drikker, som der staaer i Ordsproget.