Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Hej Jacob! giv mig kun for fire Skilling.