Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

BARONEN

Det vil intet sige. Bønderne staaer sig dog altid bedre udi de gode Tider.