Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

1. LAQVEI.

Det er Jeppe paa Bierget, som har den onde Kone. Hej op Jeppe! Ney han vaagner ikke op, om vi sloge og trækkede ham efter Haaret.