Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

BARONEN

Lad ham kun blive, jeg havde nok Lyst at spille en Comoedie med ham. I plejer at være frugtbar paa Inventioner, kand I nu ikke hitte paa noget, som kand divertere mig?