Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

BARONEN

Lad os da giøre det. Slæber ham strax bort, fører ham i en fiin Skiorte, og legger ham i min beste Seng.