Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Ret vel! jeg er alleene noget tørstig af det Brændeviin, jeg fik hos Jacob Skoemager i Gaar; vil I kun give mig et Kruus Øll, og lade mig gaae, saa maa man gierne 247 henge jer og alle Doctore op, thi jeg behøver ingen Medicin.