Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

CAMMER-TIENNEREN.

Saa tit Herren behager; thi han gier os alle Kost og Løn.