Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Er det ey heller sandt, at jeg skulde til Byen i Gaar at kiøbe Sæbe?