Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

CAMMER-TIENNEREN.

Ej! Herren var jo med os paa Jagt den heele Gaars-Dag.