Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

CAMMER-TIENNEREN.

Ej! Fruen er jo død for mange Aar siden.