Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

CAMMER-TIENNEREN.

Ja alting er færdig, naar Eders Naade behager at sætte sig ned.

Jeppe sætter sig ned. De andre staaer bag ved Stolen og leer af hans U-noder, naar han griber med alle 5 Fingre udi Fadet, ræber over Bordet, snyder sig med Fingerne og smør det paa Klæderne.