Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Just derfor skal du henges, efterdi du faaer kun et halv hundrede Rigsdaler. Du har Penge til Sølvknappet Kiole, til Krusedoller for Hænderne, til Silke-Pung bag i Haaret, og har kun 50 Rdlr. om Aaret. Maa du da ikke stiæle fra mig arme Mand? thi hvor skulde det ellers komme fra?