Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Jeg kunde ikke komme til Byen, Nille!