Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE.

Ach! jeg vil gierne bekiende, hvor jeg har været, dersom du ikke vil slaae mig meere.