Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

NILLE

Han er gandske drukken.