Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE

Ach! ach! I gode Mænd, nu seer I, hvilken Kone jeg har at drages med. 3 MÆND. Du fortiener ikke anden Medfart; thi du est en Misdæder.