Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

1. ADVOCAT.

Hr. Dommer! jeg meener uforgribelig, at det ikke maa tillades nogen at sværge, der er først overbeviset af Vidner, og siden selv har tilstaaet sin Misgierning.