Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

DOMMEREN

Det gaaer vel; Dvale-Drikken har allereede giort sin Virkning, nu sover han som en Steen. Henger ham nu op, men seer vel til, at han ingen Skade faaer deraf, og at Reebet kommer kun under Armene. Nu vil vi see, hvordan han bær sig ad, naar han vaagner op, og finder sig hengende. De slæber ham ud.