Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

JEPPE.

Ey heller gaaer igien?