Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

DOMMEREN.

Ja.