Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

BARONEN

Ha ha ha! den Historie var Guld værd; jeg havde ikke tænkt, at den skulde have haft saa god Virkning. Kandst du divertere mig oftere saa, Erich, saa skal du blive meget høyt anskreven hos mig.