Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

S. 228
reverenter talt, med Forlov at sige, med Tugt at melde. - Crabask: Pisk af flettede Remme. - Skabhals, Slyngel.