Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

- offrer ham hans 3 Hellige-Dage: ofrer til ham Jul, Paaske og Pinse. - da der er ikke den Ære i ham, skønt etc. - spidige, spydige.