Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

S. 262
poenitere, gøre Bod.