Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

S. 274
Gripomenuser, nedsættende Betegnelse for Rettens Haandhævere. - vil jeg give dig at betænke, vil jeg overlade til dig selv at finde ud af.