Holberg, Ludvig Uddrag fra JEPPE PAA BIERGET

S. 276
stormer ... til sit Legeme, ødelægger sit Legeme. - store Visirer, Storvesirer, Sultaners Førsteministre. - Officiers opoffre gierne hver anden baade Liv og Siæl. Efter de foregaaende Eksempler at dømme maa Meningen være, at hveranden blandt Officererne gerne ofrer baade Liv og Sjæl.