Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN ELLEFTE JUNII

HENRICH paa
Knæe

Ach! Hr. Procurator, giør jer beste! Mister min Fetter sit Liv, saa døer jeg og af Sorg. Henrich visker til Knud.