Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN ELLEFTE JUNII

HENRICH

Monfrere kand jo løse dem tilbage; skik mig kuns Penge til saa mange Lod, som Knapperne vejer, saa skal du have dine Knapper igien inden en Maaned. Der kommer en Dreng ind og visker til Henrich.