Knudsen-Hjortø, Knud Uddrag fra Folk

KOLEBESTYRER Hørslev sad inde på »Dania« og nød sin eftermiddagskaffe. Hovedstadsavisen hade han læst, nu så han sig om efter noget mere underholdning. På et bord i den ene ende af lokalet hade den forsynlige vært lagt en årgang af »Frem« i samlemapper, for at kunderne ikke skulde mangle en sund og rigelig underholdning; desuden var der de sidste numre af de to lokale blade, som for tiden skændtes om, hvorvidt »Sandøre Avis« virkelig hade fire hundrede og halvtredsindstyve abonnenter; »Sandøre Folkeblad« erklærede næmlig dette tal for uforskammet praleri. Hørslev bemægtigede sig de stridende parter og gik tilbage til sin kaffe. For den, hvis hjærne er anstrængt af seks timers undervisning, er det ganske forfriskende at studere sådan en lommeudgave af en avisfejde. Der er intet oprivende eller blot irriterende i at betragte den miniature-ondskab, der udfoldes; det er som at se på to små, hidsige banekyllinger, der med deres spæde næb søger at rykke de knap nok synlige fjer af hinandens hoved, og man ind ser ganske naturligt den lov, at jo mindre det hidsige objekt er, des mere komisk er det; omvendt, jo større, des mere alvorligt. —