Knudsen-Hjortø, Knud Uddrag fra Folk

Gamle Hørslev var gårdejer og hade fire sønner. Den ene fik gården, den anden blev købmand, den tredje snedker, men Oluf, den næstyngste, som var et godt hoved, skulde studere og hade også selv lysten. Det var præst, han skulde være, og som femtenårig hade han heller ikke noget særligt mod den stilling. Det fik han først, da han blev student, og sa udtalte han ønsket om at vælge et andet studium. Men nej; den gamles understøttelse var udelukkende baseret på det teologiske studium, og der var ikke andet for, Oluf tog sin eksamen. Men præst vilde han ikke være, han søgte til skolegærningen, og da der ikke var stærk efterspørsel efter teologer ved de offenlige skoler, så søgte han til de private. Det var ganske vist en skuffelse for faeren, men han købte dog en realskole til ham og trøstede sig for resten med følgende tankegang: Det er oplysningen, der regerer verden, kundskab er magt; hvad Oluf har lært, det kan ingen ta fra ham. Ganske vist hade købmand Hørslev nu seks fusende om året, og snedkeren tre tusinde, men alligevel: Kundskab er magt.