Knudsen-Hjortø, Knud Uddrag fra Folk

Uden for »Dania« er Sehultze ved at feje stenbro. Støv, hestesager og andre ting ligger rundt om ham i en vold, der stadig vokser, idet den børstes videre, men den må være hård at gå på, for en gang imellem vakler Schultze tilbage, tar tilløb og braser på, så kosten går oven over det hele, og først efter en lang og vidtløftig afstivningsproces får han bragt kæferten i ligevægt og linder tilbage inden for sin vold.