Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Tænd din pibe, menneske, og skab dig ikke! Læg dig på din sofa, og ryg tobak; hvad er dette her for noet? Se på din fortid, på dine gode eksaminer, din smule forelskelse, dine besindige udskejelser og dine små dumheder — nå, hvad mærkeligt skulde der så være ved dig? Du har feber, det er det hele, men det går nok over. —