Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Ha, ha! det kildrer mig i halsen, når jeg står og ser på, at min ungdom brænder. Brænd bare væk! Alle papidealerne med guldpapiret på, alle de kønne små dukker, der har leget med mig, hele børnestadsen, væk! Og min ungdoms fede alvor, lånt af andre, skuffelsestragik, falleret kærlighed, hele pulterkammeret, væk! Se, hvor det kan brænde altsammen. Æd, flammer! I dag holder vi autodafé; alle ungdommens falske, smækfede lyksalighedslærdomme, alle løgnene går i ilden.