Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Kunde du ikke vente med at stille din foragtelige sult til en anden gang? Føler du ikke noet ved at være loppe på en digter? Ved du, hvad du har fordristet dig til? At afbryde mig midt i min begejstring, og det er et uopretteligt tab, ti selv om jeg fik fat i dig og fik knækket dig efter rigelig fortjeneste, er det så sikkert, at jeg kunde gå videre derfra, hvor jeg slap, at jeg i ny flugt kunde indhente den flygtende beåndelse? Ved du noet om det?