Hertz, Henrik Uddrag fra Toget mod Algier eller Apologie for min Gaaen-igjen.