Hertz, Henrik Uddrag fra Hvad Ende tog det med Jens Immanuel Baggesen?