Hertz, Henrik Uddrag fra Jeg gik mig ud en Sommerdag